anonymous No title
No License JavaScript
2021年11月16日
Copy Clone
const nodeUrl = "http://symbol-test.next-web-technology.com:3000";
 const nw = await NetworkScripts.getNetworkStructureFromNode(nodeUrl, NetworkType.TEST_NET);
 const account = AccountScripts.createRootAccountFromMnemonic(SAMPLE1.MNEMONIC, "password", nw);
 const repositoryFactory = new RepositoryFactoryHttp(nodeUrl);
 const listerner = repositoryFactory.createListener();
 listerner.open().then(() => {
  listerner.newBlock(); // セッションアウト防止用
  listerner
   .confirmed(Address.createFromRawAddress(account.address))
   .subscribe(tx => {
    console.log("受信", tx);
   })
 });
const nodeUrl = "http://symbol-test.next-web-technology.com:3000";
 const nw = await NetworkScripts.getNetworkStructureFromNode(nodeUrl, NetworkType.TEST_NET);
 const account = AccountScripts.createRootAccountFromMnemonic(SAMPLE1.MNEMONIC, "password", nw);
 const repositoryFactory = new RepositoryFactoryHttp(nodeUrl);
 const listerner = repositoryFactory.createListener();
 listerner.open().then(() => {
  listerner.newBlock(); // セッションアウト防止用
  listerner
   .confirmed(Address.createFromRawAddress(account.address))
   .subscribe(tx => {
    console.log("受信", tx);
   })
 });
anonymous
Anonymous
2021年11月19日
Chào mừng bạn đến với thế giới trò chơi và nhận phần thưởng phong phú. Có xổ số, trò chơi AG, trò chơi câu cá, v.v., đầu tư nhỏ và lợi nhuận lớn. Vào trang web chính thức của chúng tôi để trải nghiệm http://ka3888.com/ Welcome to the game world, there are lottery, AG games, fishing games, etc. Visit our official website to experience and get rich rewards. Small investment, big profit. <a href=http://ka3888.com/>k???t qu??? x??? s??? t??y ninh </a>
anonymous
Anonymous
2021年11月23日
Mumbai News & Coronavirus Cases & Live Updates - Check the latest Mumbai news, coronavirus headlines & breaking news about Mumbai, Corona virus, . <a href=https://www.reviversoft.com/sv/answers/365126255/how-to-export-ost-file-to-pst/newest> Ghandi </a>
anonymous
Anonymous
2 日前
Chào mừng bạn đến với thế giới trò chơi và nhận phần thưởng phong phú. Có xổ số, trò chơi AG, trò chơi câu cá, v.v., đầu tư nhỏ và lợi nhuận lớn. Vào trang web chính thức của chúng tôi để trải nghiệm http://ka3888.com/ Welcome to the game world, there are lottery, AG games, fishing games, etc. Visit our official website to experience and get rich rewards. Small investment, big profit. <a href=http://ka3888.com/>nhan dinh keo nha cai dem nay </a>
Output